Úspěch!

IP adresa byla úspěšně zkopírována.

PRAVIDLA


Všechna pravidla serveru!


1. Všeobecné podmínky a pravidla


1.1. Všechen herní obsah (včetně herních peněz, herních účtů, herních předmětů, postavených bloků) je majetkem serveru a hráč nemá nárok na jejich vrácení nebo odškodnění při jejich zmizení nebo smazání bez důkazu
1.2. Administrátorský tým neručí a nenahrazuje škody zapříčené nedodržováním zde sepsaných pravidel.
1.3. Poskytovatel je oprávněn v případě poškozování herního serveru nebo porušování pravidel, zamezit uživateli v přístupu na herní servery.
1.4. Majitel networku může kdykoliv zamezit přístup uživateli na celou síť včetně všech podslužeb bez udání důvodu.
1.5. Náš administrativní tým si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu pravidel.
1.6. Všichni hráči musí dodržovat platné zákony České republiky na všech platformách a podslužbách našeho servru.
1.7. Připojením na herní network a jeho podslužby (Discord server apod.) uživatel automaticky souhlasí s GDPR.
1.8. Je přísně zakázané úmyslně ničit ekonomiku na serveru.
1.9. Je zakázáno refundnout klíče / VIP, které byly zakoupeny (bez domluvení s AT)
1.10. V případě "Ghostu" nebudou řešeny, bez jasného důkazu, že je chyba na straně serveru

2. Herní Učty


2.1. Je zakázáno vlastnit více jak 1 účet/IP, toto pravidlo neplatí v případě sdílení IP adresy s členem rodiny apod.
2.2. Je zakázáno vypůjčování herního účtu.
2.3. Jakýkoliv převod speciálních výhod, herních skillů, levelů není možný. Doplněk 2.3. Vyjímkou je přechod z neoriginálního účtu na originální.
2.4. Je zakázáno komukoliv sdělovat Vaše přístupové heslo k účtu.
2.5. Je přísně zakázané prodávat nebo kupovat herní účet, výměnou za herní nebo reálný zisk.
2.6. Je zakázané obcházet herní ban jakýmkoliv způsobem např. vytvoření nového účtu.
2.7. Je přísně zakázané pokoušet se o připojení na cizí účet.
2.8. Je zakázáno se odpojit při kontrole nebo zmražení (Freeze). Povede k udělení automatického trestu.
2.9. Je zakázáno používat nickname nebo skin, který obsahuje sprosté a vulgární výrazy nebo jiné xenofobní, rasistické nebo diskriminační výrazy.
2.10. Je přísně zakázáno připojovat se na server s nevhodným skinem, který může ostatní hráče pohoršovat nebo je v rozporu s morálními hodnoty a zákony České republiky.

3. Chat


3.1. Ke všem členům týmu se chováme s respektem a řidíme se jejich pokyny.
3.2. Je zakázáno vydávat se za člena Admin týmu nebo veřejně známou osobu. (YouTuber, Streamer)
3.3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat server v chatu.
3.4. Je zakázáno spamovat (globální chat, /msg a jiné příkazy).
3.5. Je zakázáno žádat admin tým o herní předměty, peníze, VIP a jiné výhody.
3.6. Taktéž je zakázaná úmyslná reklama na cizí servery, stránky apod.
3.7. Je zakázáno urážet ostatní hráče, používat sprostá slova nebo jiné vulgarismy v globálním chatu.
3.8. Je zakázáno slovně útočit či narážet na jednotlivého hráče či skupinů hráčů.